A Luxury Day Spa

9916 82 Avenue NW
Edmonton, Alberta
Tel: (587) 523-1288

Monday to Friday 10 - 7:30
Saturday 10 - 5